İmar Plânı Uygulaması

İmap Plânı Uygulaması : Yeterli ayrıntıyı içeren ve son durumu gösteren onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumda işlenmiş olarak nazım plân ilke kararlarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve yapı düzenini, parselasyonunu, yollarını ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren plândır.
Uygulama imar plânları, ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda inceleme ve değerlendirmelere dayalı olarak nazım imar plânlarının aynen büyütülmüş kopyaları niteliğinde olmayıp, alan koruma ve kullanma kararları ve önlemleriyle gereken farklılıkları getirirler. Ölçeği genellikle 1/1000’dir.
G.İ.S. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PROJE ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.’nin Diğer Haritacılık Hizmetlerini Alttaki Linklerden Görebilirsiniz …