Uzaktan Algılama

Uzaktan Algılama : Yer ile herhangi bir temas olmaksızın yerin çeşitli özelliklerinin tespiti işidir. Uzaktan algılama kısa bir tanım yapılacak olursa, fiziksel temas olmadan cisimler hakkında bilgi almaktır. Bu iş için temel şey enerjidir. Enerji olmadan algılama yapmak imkânsızdır. Nasıl ki doğadaki tüm olaylar bir enerji vasıtasıyla gerçekleşiyorsa uzaktan algılamada bu şekilde enerji vasıtasıyla gerçekleşir.
Uzaktan algılamanın gerçekleşebilmesi için 7 şartın yerine gelmesi gerekmektedir.
> Enerji kaynağı ya da ışıma
> Işınım veya radyasyon ve atmosfer
> Hedef ve interraksiyon
> Sensör tarafından kaydedilen enerji
> Transmisyon, alma ve işleme
> Yorumlama ve analiz
> Uygulama

 

UZAKTAN ALGILAMA KULLANIM ALANLARI

Haritacılık
> Ortogörüntülerin üretilmesi
> Sayısal arazi modellemeli üretimi
> Yeryüzü deformasyonunun izlenmesi
> Topoğrafik harita üretiminde

Hidrolojik Uygulamalar
> Su Kaynakları Yönetimi
> Su Kalitesi Analizleri
> Deniz, Göl ve Akarsu Kirliliği inceleme
> Sel Haritalaması ve izleme
> Kıyı Bilimleri Araştırmaları
> Deniz Yüzeyi Rüzgar ve Dalga Araştırmaları
> Deniz Yüzeyi Sıcaklık Dağılımı Belirleme Çalışmaları
> Kar Dağılımını ve Miktarını Belirleme ve Erime Miktarı Tespiti
> Buz Erimesi ve Buz Hareketi Gözetleme
> Gemi Atıkları izleme
> Okyanus Bilimleri Araştırmaları
> Sulak alanların haritalanması
> Buz konsantrasyonlarının tespiti(NOAA)
> Buz kirliliği
> Nehir yatakları ve nehirler
> Yağış düşen alanların belirlenmesi ve düşen yağışın tespiti

Jeolojik Uygulamalar
> Jeolojik Yapı Araştırmaları ve Haritalama
> Fay, Çizgisellik ve Kırıkların Tanımlanması
> Yüzey Sekli Analizi
> Delta veya Kıyı Yüzey Şekillerinin Analizi
> Topografya Çalışmaları
> Jeotermal Araştırmalar
> Deprem Araştırmaları
> Volkanik Araştırma Çalışmaları ve İzleme
> Maden ve Yeryüzü Kaynaklarının Aranması
> Kum ve Ponza alanlarının tespiti
> Petrol aramaları
> Jeobotanik
> Kayaç tiplerinin tespiti
> Çevresel jeoloji
> Jeolojik riskler

Ormancılık Uygulamaları
> Orman Bitki Örtüsünün Haritalanması ve Sınıflandırılması
> Ağaçlandırma Araştırma ve Çalışmaları
> Orman Kaynakları Envanterinin Belirlenmesi
> Ağaç Hastalık ve Böceklenmelerini Gözetleme ve Önleme
> Ormansızlaşma ve Çölleşme İzleme ve Araştırmaları
> Kereste Üretimi Tahmini ve Planlaması
> Orman Yangını İzleme
> Orman Yönetimi
> Nem miktarı
> Tür çeşitliliğinin tespiti ve haritalanması

Zirai Uygulamalar
> Ürün Tipini Ayırma
> Ürün Gelişimi İzleme
> Ürün Rekolte Tayini
> Ürün Hasar Tespiti (Hastalık, Böceklenme vb.)
> Toprak Nemi ve Türünü Belirleme ve Sınıflandırma
> Tarım Faaliyetleri Organizasyonu
> Alan yönetimi
> Tarımsal sigortalama

Denizcilik ve Kıyı Yönetimi
> Akıntılar ve sirkülasyonların tespiti
> Stok tahmini yapmada
> Su kalitesi ve sıcaklığı tespiti (SST)

 

 

Daha Fazla Bilgi İçin Aşağıdaki Linklerden Yararlanabilirsiniz …