Cbs Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) : Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye çevrilmiş hali olup, Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

          CBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır. Bu CBS uygulamaları; 
> Kent Bilgi Sistemi, 
> Orman Bilgi Sistemi, 
> Karayolları Bilgi Sistemi, 
> Arazi Bilgi Sistemi, 
> Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, 
> Lojistik Bilgi Sistemi, 
> İç Güvenlik Bilgi Sistemi, 
> Araç İzleme Bilgi Sistemi, 
> Trafik Bilgi Sistemi, 
> Kampüs Bilgi Sistemi, 
> Deprem Bilgi Sistemi, 
> Harita Bilgi Sistemi,
> Toprak Bilgi Sistemi vb. şekilde adlandırılırlar.
         

          CBS, kavramsal bir sınıflamada hiyerarşik olarak öncelikle Sistem, sonra Bilgi Sistemi kategorisi altında yer alır. İşlevsel bir sınıflamada ise CBS, öncelikle Teknoloji, sonra Bilgi Teknolojisi altında yer alır.
          Coğrafi Bilgi Sistemi, coğrafya, haritacılık ve bilgisayar bilimleri ile ilgili bir teknoloji olup Coğrafi Veri Altyapısı bileşenlerinden Bilgi Teknolojileri kapsamında yeralır.

KULLANIM ALANLARI
CBS teknolojisi;
> bilimsel araştırmalar,
> kaynak yönetimi,
> varlık yönetimi,
> alt yapılar (doğalgaz, elektrik, su),
>  arkeoloji,
> çevresel etki değerlendirmesi,
> kentsel planlama,
> kartografya,
> kriminoloji,
> coğrafi tarih,
> kent bilgi sistemi,
> truzim haritaları
>  pazarlama,
> Sayısal Yükseklik modeli yapımında
> lojistik,
> maden haritalama,
> haritacılık,
> tarım ekili tarım alanlarının tespiti ve toplam mahsülün hesaplanması,
> askeri uygulamalar,
> hava, deniz ve kara trafiği izleme araç takip sistemleri,
> meteoroloji,
> arama kurtarma
> hastane ve hasta bilgi sistemlerinde
> En yakın yer sorgulamalarında (en yakın okul,eczane,sağlık ocağı,lokanta vb..)
> şantiye yönetimi ve planlaması ile
> diğer amaçlar için kullanılabilir.  

          Örneğin, CBS doğal afetlerde acil müdaheleleri kolaylaştırmak için hesaplamalar yapmaya olanak tanır. CBS yeni sulak alanların bulunmasında ve bu alanların korunmasında kullanılabilir veya baraj havza alanının hesaplanmasında gövde aksının yerinin tespitinde kullanılabilir. Daha genel manada CBS, analizler yapma imkanı sunan ve bu analiz sonuçlarına göre doğru kararlar vermeyi kolaylaştıran bir sistemdir.
          CBS ile yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı.

Cbs Uygulamaları İçin  Aşağıdaki Linklerden Yararlanabilirsiniz …